Vaikų ligų klinika

Vilniaus Universitetas Medicinos fakultetas

Dr. Regina Firantienė-Aleknavičiūtė

Dr. Regina Firantienė-Aleknavičiūtė  gamtos mokslų  daktarė,  vyr.m.b.,

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos vyresnioji mokslo darbuotoja

ATSISIŲSTI CV

ATSISIŲSTI PUBLIKACIJŲ SĄRAŠĄ

R.Firantienė baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą ir įgijo gamtinių junginių chemikės (biochemikės) specialybę. 1971–1985 m. ji dirbo jaun.m.d. Vilniaus Fermentinių preparatų gamyklos Moksliniame centre, o po reorganizavimo – Sąjunginiame taikomosios enzimologijos mokslinio tyrimo institute bei Moksliniame-gamybiniame susivienijime “Fermentas“. 1981 m. TSRS MA A.N.Bacho v. Biochemijos instituto mokslinėje taryboje (Maskvoje) R.Firantienė apgynė gamtos mokslų daktaro (biochemijos spec.) disertaciją tema „Fermento endo-1,3-1,4-β-gliukanazės Bacillus subtilis išskyrimas ir gryninimas“. 1985-1991 m. R.Firantinė dirbo vyr.m.d. SAM Motinos ir vaiko sveikatos apsaugos mokslinių tyrimų instituto Biochemijos poskyryje. Reorganizavus institutą, 1991–1997 m. R.Firantienė paskirta  Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės Pediatrijos centro Laboratorinio mokslinių tyrimų skyriaus vedėja, o vėliau po reorganizacijos – 1998–2002 m. – VU Medicinos fakulteto Pediatrijos centro Laboratorinio mokslinio tyrimo sektoriaus vedėja–vyr.m.d.. Nuo 2002 m. iki šiol ji dirba vyr.m.d. VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikoje. Antraeilėse pareigose R.Firantienė 1996–2002 m. dirbo Lietuvos MA Imunologijos instituto Bioanalizės-imunoanalizės sektoriaus vyr.m.d., 2006 m. – Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakultete docente, o nuo 2007 m.- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Chemijos ir bioinžinerijos katedros docente. 1988–1990 m R.Firantienė studijavo Lietuvos techninės kūrybos ir patentologijos institute ir įgijo patentologo diplomą. 1989 m. jai buvo suteiktas vyresniosios mokslinės bendradarbės mokslinis vardas. 1979-1981 m. R.Firantienė tobulinosi TSRS MA A. N. Bacho v. Biochemijos institute (Maskva). Ji nuolat kelia kvalifikaciją gydytojų tobulinimo kursuose, mokslinėse konferencijose bei seminaruose. 1993 m. kartu su bendraautoriais pelnė Vilniaus Medicinos draugijos apdovanojimą už mokslo darbą „Proteinurijos diferenciacija elektroforezės ir densitometrijos metodu“ įdiegimą į praktiką.

R.Firantienė dalyvavo rengiant studijų programas: 2006 m.-Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakultete parengtas „Baltymų gryninimo“ kursas (2 kreditai), nuo 2007 m. – VGTU Fundamentinių mokslų fakultete  parengtas ir įtrauktas į dėstomus dalykus „Biochemijos pagrindų“ kursas (7 kreditai). R.Firantienė vadovavo VU Chemijos fak. Biochemijos bakalauro studijų programos studentų profesinėms praktikoms ir diplominiams darbams bei buvo diplominių darbų recenzentė. Ji dalyvavo kaip lektorė VU MF Vaikų ligų klinikos gydytojų  tobulinimo kursuose. R.Firantienė įtraukiama į VU Medicinos fak. Vaikų ligų klinikos Rezidentūros baigiamųjų egzaminų komisiją. Ji dalyvavo rengiant mokslininkus: buvo doktorantų egzaminų komisijos narė, daktaro disertacijų recenzentė, doktorantūros komitetų narė. Nuo 2000 m. R.Firantienė yra Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugijos narė. R.Firantienės mokslinių darbų kryptis – biochemija, enzimologija, laboratorinė diagnostika, imunobiocheminiai pakitimai organizme. Interesų sritys: alerginių ligų diagnostikos metodų tobulinimas; virusų vaidmens alerginių ligų patogenezėje tyrimai ir diagnostika.

R.Firantienė dalyvavo bei buvo koordinacinės tarybos narė LVMSF Aukštųjų technologijų projekte „Rinovirusų vaidmens alerginių ligų patogenezėje tyrimai ir diagnostika“ (2008-2010), kuris buvo vykdomas VU MF Vaikų ligų klinikoje kartu su Biotechnologijos ir Botanikos instituto partneriais.

Lietuvos ir užsienio spaudoje kartu su bendraautoriais paskelbė 142 mokslinius darbus, yra keturių autorinių paraiškų bei žinyno „Trumpas medicinos chemijos žinynas“ bendraautorė.

 

Vaikų ligoninė Facultas Medicinae Universitas Vilnensis Vilniaus Universitetas Universitas Vilnensis